O podwyższonej osi obrotu

• oś obrotu umieszczona powyżej połowy wysokości okna
• dolna część skrzydła pełni rolę okna klapowego, a górna stanowi dodatkowe doświetlenie

designed by vilCore
w górę